Sponsors

Sponsors zijn mensen, groepen, bedrijven, kerken, etc. die door een donatie CitySeeds financieel of materieel ondersteunen.  Eenmalige (grotere) giften zijn zeer welkom. Kleinere giften die regelmatiger gedaan worden zijn belangrijk om de structurele kosten te dekken.

Gemeenschapstuin CitySeeds en haar schooltuintjes worden mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties, die in 2020 grote bijdragen leveren:

Kleine giften in 2020:

In 2019 is de bouw van tuinkassen mogelijk gemaakt door:

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.