Doelstellingen

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt:

 1. bestrijding financiële armoede door voorziening in voedsel;
 2. bestrijding sociale armoede door inzet in het project;
 3. doorbreken van sociaal isolement van diverse bevolkingsgroepen zoals laagopgeleiden, langdurig werklozen, allochtone groepen en mensen met een beperking;
 4. ontwikkeling van positief zelfbeeld en zelfrespect door educatie en begeleiding en het ontwikkelen van diverse activiteiten binnen het project;
 5. ontwikkelen en stimuleren van een gezonde levensstijl op het gebied van voedsel;
 6. voorzien in een maatschappelijke betrokkenheid van mensen die in een (tijdelijke) uitkeringssituatie zijn terechtgekomen;
 7. bieden van trajecten die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie.

De doelstellingen wil “CitySeeds” bereiken door verschillende activiteiten op te zetten en uit te voeren, zoals:

 1. kweken en telen van groente en fruit;
 2. kweken van bloemen;
 3. bereiden van maaltijden voor en met doelgroep;
 4. opzetten van kookcursussen;
 5. opzetten van kookworkshops;
 6. ontwikkelen en geven van training in sociale en praktische vaardigheden.

Wij trachten ons doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke, joodse, islamitische, boeddhistische of andere mensgerichte motivatie om te zien naar de medemens en barmhartigheid te bewijzen.

Al wat u gedaan hebt voor één van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor Mij gedaan!
Jezus Christus, in Mattheüs 25:40 Groot Nieuws Bijbel

[Citaten uit andere bronnen volgen]

AMBASSADEURS

De Stichting Gemeenschapstuin Cityseeds is altijd op zoek naar ambassadeurs die actief willen meewerken aan de bekendheid van Cityseeds.

Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.