Doe eens gek in deze vreemde tijd: kom als vrijwilliger bij CitySeeds

    

Vrijwilliger fruitbomen en struiken

Op de percelen van CitySeeds staan zo’n 80 fruitbomen (appels, peren, pruimen) en zo’n 50 frambozen-en bessenstruiken. Deze laatste teelt vraagt een wat specialistischer aanpak dan de ‘grondgroenten’. Daarom zoeken wij vrijwilligers die zich met enige kennis van zaken met deze fruitteelt willen bezighouden. De zorg voor de bomen en struiken is hierbij de belangrijkste taak. Voor het oogsten kunnen ook andere vrijwilligers worden ingezet.

Zie jij dit wel zitten? Mail naar secretariaatcityseeds@gmail.com.

Tweede secretaris van het bestuur

Als tweede secretaris neem je werkzaamheden over van de eerste secretaris. Jullie kijken samen waar je interesses en vaardigheden liggen. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • Agenda en verslag van bestuur
 • Bestuurswijzigingen doorgeven aan Kamer van Koophandel
 • Bijhouden gebeurtenissen in het jaar
 • Opstellen jaarverslag met PR-bestuurslid
 • Backup voor administratie klanten en vrijwilligers
 • Jaarlijks actualiseren van Verwijsbrief en Overeenkomst vrijwilligers
 • Verzenden berichten aan klanten en vrijwilligers via Gmail en Whatsapp
 • Beheer van documenten (Microsoft OneDrive)
 • Beheer van mail en foto's (Google)
 • Beheer van computer en printer op kantoor
 • Beheer van overeenkomsten met Woongoed en coördinatoren
 • Inhoudelijke subsidierelatie met gemeente met de penningmeester

Het werk kan vanuit huis gedaan worden. Op locatie zijn een computer en printer beschikbaar.

Bestuursleden zijn allen ook vrijwilliger.

Wil jij ons bestuur versterken? Mail naar secretariaatcityseeds@gmail.com of bel met Nico Landsman, 06 4001 7191.

Vrijwilliger op het veld

Bij ons is op en rond de tuinderij altijd wat te doen. We werken op drie ochtenden van de week (dinsdag, woensdag en vrijdag) en op donderdagavond. We planten, zaaien, wieden, oogsten, er zijn technische, administratieve en huishoudelijke klussen. We bieden een sociale omgeving met collega-vrijwilligers en natuurlijk koffie.

Vrijwilligerscoördinator

Als vrijwilligerscoördinator vang je mensen op die voor de eerste keer eens komen kijken bij CitySeeds. Je geeft een rondleiding en vertelt over het werk en over het meedoen in de gemeenschap. Hoe we met elkaar ervoor zorgen dat vrijwilligers, klanten en buren blij worden van de tuin.

We streven ernaar dat er elke werkochtend (dinsdag, woensdag en vrijdag) en donderdagavond een vrijwilligerscoördinator aanwezig is. Je let dan extra op dat de onderlinge communicatie prettig verloopt. Waar nodig help je mensen op weg. Je kunt verwijzen naar bestuursleden of de vertrouwenspersoon. Je bent lid van het team van vrijwilligerscoördinatoren, de veldcoördinatoren (die werkinstructies geven en werk verdelen in de tuinbouw), de schooltuincoördinator en een bestuurslid.

Er is een vacature voor de dinsdagochtend en de donderdagavond. In onderling overleg kun je ook wisselen van ochtenden. Je kunt natuurlijk ook meedoen in de tuin of in het kantoor (koffie zetten, administratie, schoonmaken e.d.)

Medewerker uitgifteteam

De medewerker van het uitgifteteam geeft groenten en kruiden uit aan de klanten van CitySeeds. Op een lijst kruis je aan wie er is geweest. Je helpt mee aan het opbouwen en afbreken van de kraam. Je praat met klanten en kunt inbreng leveren voor verbeteringen in hoe we werken. Als je wilt kun je ook meewerken aan de oogst. De oogst begint om 9.00. Om 10.00 drinken de vrijwilligers samen koffie. Tussen 10.30 en 11.30 komen de klanten. Daarna ruim je alles weer op.

Gastheer of gastvrouw

Je zet niet alleen koffie en thee, maar ontvangt ook je mede-vrijwilligers met een aardig gesprek. De gastvrouwen en -heren hebben als eerste taak de zorg voor de achtertuin en het appartement. Dat zijn de plekken waar om 10.00 iedereen bij elkaar komt en nieuwtjes worden uitgewisseld. Ook de afwas en het schoonhouden van de ruimten horen bij je werk. Het appartement biedt nog ongebruikte mogelijkheden voor medegebruik voor spreekuren,(buurt) vergaderingen, samen koken en eten, enz. Hierin kun je als gastvrouw of gastheer zelf initiatieven nemen en ervoor zorgen dat dit medegebruik goed verloopt. Met elkaar spreek je af wie welke dag voor haar/zijn rekening neemt: dinsdag, woensdag of vrijdag.

Wil jij óók meedoen? Neem contact op met  secretariaatcityseeds@gmail.com

De foto toont Jaap, onze veldcoördinator, Jaap in betere weersomstandigheden, overigens nog niet eens zo lang geleden. Jaap zit voor nu en met name ook de toekomst, dringend verlegen om mensen die zich bezig willen houden met het fruit. Zo kweken we bij CitySeeds appels en peren, maar ook pruimen, bessen, aardbeien en frambozen. Jaap vindt het reuze zonde dat er afgelopen zomer helemaal niemand beschikbaar was om dat lekkere, onbespoten fruit op tijd te oogsten. Het verdroogde gewoon aan de bomen, de struikjes of gewoon aan de plant, zegt Jaap.
Wie zich de komende tijd over dit mooie fruit zou willen ontfermen, kan met Jaap contact opnemen via secretariaatcityseeds@gmail.com.  En er zijn nog meer vacatures, wie weet, heb je straks ineens iets heel aparts om te doen.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.