Category Archives: Cityseeds Nieuws

Wie zijn we?

Stichting Gemeenschapstuin CitySeeds is een non-profitorganisatie die door middel van het opzetten en onderhouden van een stadstuinbouwproject wil voorzien in gezond en vers voedsel. CitySeeds richt zich op die huishoudens waar gezonde verse groente  en fruit vanwege een smalle beurs geen vanzelfsprekendheid zijn. Bij CitySeeds komen we altijd handen tekort! Bij CitySeeds werken vrijwilligers in…
Read more

Visie

VISIE 13% van de huishoudens in Dauwendaele heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum (7%  gemiddelde waarde in Nederland). Volgens het rapport van de Nationale Kinderombudsman in mei 2012 groeit 1 op de 10 kinderen op in armoede. Armoede is niet ver weg. Armoede speelt zich af achter de gesloten deuren in jouw wijk, misschien…
Read more

Doelstellingen

DOELSTELLINGEN De doelstellingen van de stichting zijn als volgt: bestrijding financiële armoede door voorziening in voedsel; bestrijding sociale armoede door inzet in het project; doorbreken van sociaal isolement van diverse bevolkingsgroepen zoals laagopgeleiden, langdurig werklozen, allochtone groepen en mensen met een beperking; ontwikkeling van positief zelfbeeld en zelfrespect door educatie en begeleiding en het ontwikkelen…
Read more

Bestuur Stichting Gemeenschapstuin CitySeeds

Het bestuur van Stichting Gemeenschapstuin CitySeeds bestaat op dit moment uit: Maria Sturm, voorzitter Ben Zielschot, penningmeester Nico Landsman, secretaris Lies Russel-Neve, communicatie en pr Ank Larivière, algemeen bestuurslid Er zijn vacatures voor nieuwe bestuursleden. We horen graag van je! Alle bestuursleden zijn bereikbaar via secretariaatcityseeds@gmail.com
Read more