Blog

Overzicht bestuur CitySeeds, wie doet wat, ons eigen ‘smoelenboek’

Het bestuur van CitySeeds Middelburg is de laatste tijd behoorlijk gegroeid. Heel fijn natuurlijk, maar wie is intussen wie en voor wat kun je haar of hem aanschieten? Daarom heeft onze Arianne, die het secretariaat assisteert, een portrettengalerij gemaakt met namen en functies. Sommige foto's kunnen beter, daar wordt intussen aan gewerkt, maar hierbij alvast…
Read more

Utrechtse studentes zaaien raapsteeltjes

FOTO'S BOVEN EN ONDER: Aan het weer zal het niet liggen en aan deze vier studentes ook niet: het al eerder met compost bemeste groentebed ligt er lekker rul bij, klaar om de zaden van de raapsteeltjes of bladmoes te ontvangen. Als dat klaar is, zullen ze ook nog uitjes poten. Ze heten Maartje, Dewi,…
Read more

Jaarverslag CitySeeds 2020 verschenen

Het Jaarverslag 2020 plus het Financieel Jaarverslag van CitySeeds is zojuist verschenen. Het omvat 19 pagina's op A4-formaat, waarop niet alleen tekst staat maar ook veel recent fotowerk. Er is in 2020 een kleine 900 keer een flinke tas met groente en fruit verstrekt aan evenzoveel klanten. De gemiddelde waarde van de inhoud schatten wij…
Read more

Vertrouwenspersoon

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een van de co√∂rdinatoren of een bestuurslid gaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten.…
Read more