Partners

CitySeeds kan niet bestaan zonder de ondersteuning van haar partners.

BasisPartners zijn de gemeente Middelburg, die jaarlijks subsidie verstrekt voor de betaling van de coördinatoren (zzp-ers) en vaste lasten, en Woongoed Middelburg, dat kostenloos de basisvoorzieningen beschikbaar stelt:

  • de velden tussen de flats als akkers en voedselbos,
  • drie garages voor opslag van gereedschappen en als werkplaats, en een
  • appartement als keuken, kantoor en ruimte voor bijeenkomsten.

Bij de start op de locatie Driewegenhof heeft de gemeente geïnvesteerd in de aanleg van drainage en de plaatsing van hekken rond de huurderstuinen en heeft Woongoed enkele minder gezonde bomen verwijderd, het mogelijk gemaakt dat IBC’s (vaten van 1 m3) werden aangesloten op de regenwaterafvoer van de flats en elektriciteit aangelegd in een garage (werkplaats). In het kader van dit startproject heeft Oranjefonds meegefinancierd, waardoor het mogelijk was drie kassen te plaatsen op veld A.

Kerken verstrekken regelmatig donaties, waar we bijzondere uitgaven mee kunnen dekken. Daarvoor doen we ook mee met de Rabobank Clubsupport actie. We werden bij meerdere projecten ondersteund door inzet van vrijwillige deskundigen van de KNHM in het kader van Kern met pit.

Lokale ondernemers en particulieren verstrekken soms grote en kleine donaties. Zo was het dankzij Loontjens biljarten in 2021 mogelijk om een zzp’er in te huren voor de aanleg van het voedselbos en de natuureducatie met schoolkinderen. In 2022 kregen we van Kaasboerderij Schellach rieten mandjes voor een meer klantvriendelijke opzet van de uitgifte. In 2022 sponsort Sturm Zeeuwse Eieren enkele keren met verse eieren.

De ondernemer van Boerderijwinkel Bioduin adviseert ons regelmatig over de teeltwijze en levert ons biologisch plantgoed voor veel van de groenten die wij uitgeven aan onze klanten. Sommige van onze vrijwilligers helpen hem weer als het druk is.