Bestuur

De vrijwilligers vormen de kern van CitySeeds. Vrijwilligers voeren de meeste taken uit, van schoffelen en zaaien tot en met koffiezetten en schoonmaken. Ieder werkt met zijn eigen vermogens en vaardigheden, die we ook wel ‘assets’ noemen. Sommige vrijwilligers hebben bestuurstaken op zich genomen. Dit zijn:

Maria Sturm, voorzitter
Nico Landsman, secretaris
vacature, penningmeester
Chris Kempe, algemeen bestuurslid

Het bestuur houdt overzicht over alles wat er gebeurt en ondersteunt de mensen die de voortgang in goede banen leiden.

Elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt en op de website gepubliceerd.
Jaarverslag 2021.

De statuten dateren van 2013.

CitySeeds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54860040.

CitySeeds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaal nummer (RSIN) 851468019 en in het register ingeschreven sinds 1 januari 2013.

CitySeeds heeft bankrekening
NL14 RABO 0107 9840 83 t.n.v. St. Gemeenschapstuin CitySeeds
BIC: RABONL2U