"Van geven word je rijker"


Prijs van Navigatieteam

In het Navigatieteam Zeeland werken de Provincie Zeeland en de gemeenten samen aan de bevordering van de leefbaarheid in Zeeland. Met een prijsvraag werden bewonersinitiatieven uitgedaagd om een plan in te dienen.

CitySeeds en de Ruilwinkel Walcheren (in oprichting) krijgen in vier bijeenkomsten hulp van deskundigen (een Living Lab noemen ze dat).

De jury spreekt over CitySeeds van een interessant initiatief dat voor een concrete uitdaging staat: het verbinden en vasthouden van voldoende mensen/ vrijwilligers. Het vraagstuk speelt in veel bewonersinitiatieven, waardoor van dit project veel geleerd kan worden. Leefbaarheid en integratie zijn nadrukkelijk aan de orde. Het initiatief speelt in een relatief zwakke wijk en de ervaring leert dat het realiseren van burgerinitiatief daar waardevol is uiteraard, maar niet zelden lastig te realiseren. Dit risico wordt in de inzending onder ogen gezien en er is een buurtverbinder die dit risico vermindert.

Persvermeldingen:
PZC
Internetbode